Ubezpieczenia Życia

Ubezpieczenia na życie i zdrowie

Znajdź ubezpieczenie dla siebie

Życie i zdrowie

Ubezpieczenie na życie - służy zabezpieczeniu finansowemu wskazanych przez ubezpieczonego osób na wypadek jego śmierci oraz daje możliwość rozszerzenia zakresu ubezpieczenia na wypadek pogorszenia stanu zdrowia ubezpieczonego zarówno z powodu chorób, jak i nieszczęśliwych wypadków. Wybrane produkty umożliwiają również długoterminowe inwestowanie poprzez dokonywanie regularnych wpłat składek podstawowych.

Dla kogo?

Ubezpieczenie stworzyliśmy specjalnie z myślą m.in. o osobach niezatrudnionych na podstawie umowy o pracę tj.: prowadzących własną działalność gospodarczą; pracujących na umowę zlecenie lub umowę o dzieło; wykonujących wolne zawody; matek wychowujących dzieci. Z Pakietu Ochronnego mogą też skorzystać pracownicy etatowi, którzy nie chcą lub nie mogą przystąpić do grupowego ubezpieczenia oferowanego przez swojego pracodawcę.

Pakiet Ochronny

Pakiet Ochronny to ubezpieczenie na życie, które oferuje wsparcie Tobie i Twoim bliskim na wypadek zdarzeń losowych.

Pakiet Medycyna bez Granic – Best Doctors

Pakiet Medycyna bez Granic – Best Doctors® to ubezpieczenie życia i zdrowia, które zapewni Ci profesjonalną opiekę medyczną na całym świecie w razie poważnego stanu chorobowego takiego jak: ­ nowotwór, ­ przeszczep szpiku kostnego, ­ przeszczep narządów, ­ wszczepienie by-passów, ­ operacja naprawcza zastawki serca lub ­ zabiegi neurochirurgiczne.

Jak działa ubezpieczenie

Zakres ubezpieczenia nie obejmuje:

  • poważnych stanów chorobowych zdiagnozowanych, rozpoznanych lub leczonych oraz których objawy zdiagnozowano, rozpoznano lub leczono w okresie 10 lat przed dniem rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej oraz
  • poważnych stanów chorobowych spowodowanych chorobą zdiagnozowaną, rozpoznaną lub leczoną lub której objawy zdiagnozowano, rozpoznano lub leczono w okresie 10 lat poprzedzających rozpoczęcie ochrony, o którą Towarzystwo zapytywało w oświadczeniu medycznym.

Ochroną ubezpieczeniową możesz być objęty nawet do 85. roku życia.

Kontakt z nami

Kancelaria EPAL - Wrocław

513 338 302

poniedziałek- piątek od 9:00 do 17:00

biuro@polisarodzinna.pl